18 maja 2020

MATURA 2020 – WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH – Aktualizacja 03.06

Matura 2020 – ważne informacje dla zdających:

 1. Aktualny harmonogram egzaminu maturalnego 2020 komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 z dnia 24 kwietnia 2020 (cke.gov.pl).
 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 (oke.krakow.pl).
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.
  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 (cke.gov.pl).
 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.
  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdając na egzaminie maturalnym 2020 (cke.gov.pl).
 5. Wytyczne dla uczniów zdających egzamin maturalny 2020
  (na podstawie wytycznych MEN, CKE, GIS z dnia 15 maja 2020r.). (wytyczne zdających egzamin).
 6. Informacja o maturze ustnej. W tym roku nie przewiduje się części ustnej egzaminu maturalnego. Wyjątek stanowią zdający, którzy przystąpią do części ustnej egzaminu ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu/egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnie zagraniczną. W tym przypadku informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów należy złożyć do dyrektora szkoły do dnia 22 maja do godz. 15.00. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej (zgłoszenie deklaracji do dnia 22 maja do godz. 15.00).

 7. Oświadczenie ucznia przystępującego do egzaminu maturalnego w 2020r. (pobierz).
 8. Plan wejścia do szkoły w dniu matur:
  1. 8.06 – j. polski poziom podstawowy (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  2. 8.06 – j. polski poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 14.00) (pokaż)
  3. 9.06 – matematyka poziom podstawowy (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  4. 10.06 – j. angielski poziom podstawowy (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  5. 10.06 – j. angielski poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 14.00) (pokaż)

Zachowaj bezpieczną odległość (1,5-2 m) podczas wchodzenia do budynku szkoły.