12 maja 2020

Konkurs ,,MAM POMYSŁ” – wyniki

Konkurs ,,MAM POMYSŁ” na samodzielnie wykonaną pracę praktyczną – działający model z zakresu techniki jest wspólnym przedsięwzięciem szkoły i Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Energetyków Polskich, pod Patronatem Honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych Podkarpacia, a jego celem jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowanie techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych, umiejętności samokształcenia, stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa. Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymieniane na świadectwie szkolnym (Zarządzenie Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) i punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Do II etapu konkursu zgłoszonych zostało 4 prace. W dniu 12.05.2020r. Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca Barbara Kopeć – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, członkowie: Irena Jamróz – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Zbigniew Zagrodnik – wicedyrektor Zespołu Szkół Energetycznych podjęła decyzje o wynikach konkursu:

I miejsce: Dawid Ścibor – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Borku Starym – Piła taśmowa TRAK1.

II miejsce: Marcel Paśko – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Borku Starym – Domowy automat do napojów.

III miejsce: Kamil Grzelak – Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie – Transformator Tesli.

Wyróżnienia:

Michał Murjas – Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
w Rzeszowie – Działko elektromagnetyczne.

Uczniowie i opiekunowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski. Gratulujemy  !!!