11 marca 2020

Dzień liczby PI

Do najbliższych obchodów Dnia Liczby π zostało 9 dni. Dzień Liczby π obchodzony jest 14
marca. Pomysłodawcą obchodów był Larry Shaw. Po raz pierwszy obchodzony był w 1988
roku w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco.

Na początku XVII wieku niemiecki matematyk Ludolph van Ceulen podał z dokładnością do
35 miejsca po przecinku rozwinięcie liczby π. Po śmierci naukowca liczbę umieszczono na
jego nagrobku i dlatego liczba π zwana jest także ludolfiną. Liczba π odnosi się do stosunku
długości obwodu koła i jego średnicy. Stanowi także pierwszą literę greckiego słowa
„perimetron”, które oznacza dowód.

Serdecznie zapraszamy zespoły 3-4 osobowe z klas 1 i 2 do wspólnego świętowania
„Dnia Liczby π” i rozwiązania mega krzyżówki.

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki.