27 lutego 2020

Rekolekcje 4at w Kozłówku

W dniach od 23 do 25 lutego uczniowie klasy 4 AT uczestniczyli w rekolekcjach maturalnych. Zostały one zorganizowane w domu rekolekcyjnym Fundacji Troska w Kozłówku, która ściśle współpracuje z naszą szkołą. Konferencje prowadził ks. Piotr Gnat. Opiekę nad uczniami sprawował wychowawca Paweł Łapiński. Maturzysta Marcin Dzindzio uczył swoje koleżanki i kolegów modlitwy psalmami tak zwanej Liturgii Godzin (jutrznia i nieszpory). Ks. Piotr w swoich konferencjach nawiązywał do dojrzałości i odpowiedzialności, które ściśle wiążą się z dorosłością. Oprócz modlitwy nie zabrakło wspólnych rozmów przy kominku i grania w „mafię”. Czas spędzony w Kozłówku był czasem dobrej integracji i odpoczynku przed egzaminami dojrzałości.