Kategoria: Przetargi / zamówienia / ogłoszenia

5 lutego 2020

Zapytanie ofertowe

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstaw robotyki w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach projektu pn. „Robotycznie zagranicznie!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 lutego 2020

Zapytanie ofertowe

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego w wymiarze 18 godzin lekcyjnych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania kulturowego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach projektu pn. „Robotycznie zagranicznie!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 sierpnia 2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Wykonanie robót budowlanych  w budynku Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1, polegającego na: – remont sanitariatu na parterze dla chłopców – remont sanitariatów na I piętrze dla chłopców – wykonanie instalacji elektrycznej i logicznej w pracowni komputerowej – wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych  szt.6 – wymiana wykładziny w sali lekcyjnej  nr1     Załączniki […]

25 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe: zakup i dostarczenie pamięci przenośnej USB o pojemności 32 GB w ramach programu Erasmus+ projektu pn. “Fotograf i marketing idą w parze”

Zapytanie ofertowe: zakup i dostarczenie pamięci przenośnej USB o pojemności 32 GB w ramach programu Erasmus+ projektu pn. “Fotograf i marketing idą w parze” Załączniki oferta_pendr Data: 2019-04-25, rozmiar: 3 MB zal1_ Data: 2019-05-07, rozmiar: 109 KB Pobierz wszystkie pliki

25 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe: ubezpieczenie uczniów i opiekunów wyjeżdżających do Hiszpanii w ramach realizacji osobowej w ramach programu Erasmus+ projektu pn. “Fotograf i marketing idą w parze”

Zapytanie ofertowe: ubezpieczenie uczniów i opiekunów wyjeżdżających do Hiszpanii w ramach realizacji osobowej w ramach programu Erasmus+ projektu pn. “Fotograf i marketing idą w parze” Załączniki oferta_ubezpieczenie Data: 2019-04-25, rozmiar: 1 MB

11 marca 2019

Zapytanie ofertowe: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka hiszpańskiego

Zapytanie ofertowe: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka hiszpańskiego w wymiarze 26 godzin lekcyjnych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania kulturowego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla 1 grupy 16 osobowej w ramach programu Erasmus+ projektu pn. “Fotograf i marketing idą w parze” Załączniki oferta_hiszpanski Data: 2019-03-14, rozmiar: 4 MB

14 lutego 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 w ramach RPO woj. podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.4

W oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach …