Erasmus +

Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii

60

Uczestników

4

Opiekunów

2

Wyjazdy

4

Tygodnie praktyk

Przygotowanie językowe i kulturowe

Uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego, na których w szerszym zakresie poznali słownictwo zawodowe. Umożliwiło to doskonalenie języka, mające na celu swobodne wypowiadanie się, co prowadziło do wyzbycia się barier komunikacyjnych. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zawodowych omówili podstawowe zagadnienia branżowe niezbędne w trakcie realizacji zadań praktycznych stażu. Pod względem kulturowym uczniowie zostali zapoznani ze zwyczajami i kulturą Niemiec i Saksonii poprzez: filmy, foldery, pozyskiwane informacje o regionie z Internetu, wydawnictw encyklopedycznych i czasopism.

W czsie wolnym od praktyk uczniowie uczestniczyli w wycieczkach, poznawali kulturę niemecką. Uczniowie zwiedzili takie miasta jak Lips, Berlin Halle, Drezno. W każdych z tcy miejsć poznawali miejscową kulturę, zwiedzali zabytki. Uczniowie mieli także okazję zobaczyć najnowsze technologie odwiedzając fabrykę BMW.

Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-025274 pod nazwą „Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii” w ramach Programu Erasmus+, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie

Produkcja: uczestnicy projektu dla Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie (ZSEn) © 2017