Erasmus +

Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii

60

Uczestników

4

Opiekunów

2

Wyjazdy

4

Tygodnie praktyk

Organizatorzy

Instytucja wysyłająca - Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie

Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie jest średnią szkołą zawodową kształcącą w zawodach technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik fotografii i multimediów. Od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami szkolenia zawodowego i zakładami pracy.

Szkoła posiada w swojek strukturzę Szkołę Branżową I stopnia klasy w zawodach: elektryk, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

Zespół Szkół Energetycznych

ul. Dąbrowskiego 66A

35-036 Rzeszów

woj. podkarpackie

Polska

Instytucja przyjmująca - Vitalis Betreuungsgesellchaft für Modellprojekte mbH

Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH została założona w 1997 r. i pełni rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km od saksońskiego Lipska. Firma specjalizuje się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych i zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoliła na przeprowadzenie w przeciągu minionych 17 lat wielu udanych praktyk, jak i programów bazujących na wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zajmujących się edukacją ustawiczną. Programy pobytu, zorganizowane zarówno dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, jak i dla grona nauczycielskiego, czy innych pracowników zainteresowanych projektami, udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwala nowym partnerom na wcześniejszą weryfikację całego przedsięwzięcia.

Organizując przedsięwzięcia projektowe firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH za główny cel swoich działań stawia sobie zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy. Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywanie przyszłego zawodu. Zgodnie z procedurami ECVET związanymi z oceną i uznawaniem umiejętności, monitoruje postępy poprzez regularny kontakt z uczestnikami i stażowymi miejscami docelowymi. W przeciągu ostatnich 20 lat firma brała udział w kilkuset projektach zrealizowanych w różnych dziedzinach kształcenia i przyjmuje u siebie rocznie około 2000 gości z krajów Unii Europejskiej. Firma specjalizuje się w organizacji praktyk, w działach typowo technicznych: mechanika ogólna i samochodowa, mechatronika, elektronika, elektryka, elektrotechnika, informatyka, w dziale fryzjerstwa (Vitalis GmbH posiada swój własny salon fryzjerski) i kosmetyki, jak i we wszystkich kierunkach związanych z gastronomią, hotelarstwem czy budownictwem. Działy ukierunkowane na logistykę i spedycję towarów, kierunki związane z handlem i ekonomią, również idealnie pasują i harmonizują z firmami regionu Lipska i Halle. Vitalis GmbH organizowała również dla niemieckich ośrodków szkolenia zawodowego staże zawodowe w Polsce, dzięki czemu zebrała szeroką wiedzę na temat polskiego szkolnictwa zawodowego i może ją w odpowiedni sposób wykorzystać w układaniu poprawnych programów pobytu dla swoich polskich gości. Firma Vitalis GmbH posiada swoją własną bazę noclegową i żywieniową, klub młodzieżowy, boisko do gry w siatkówkę i piłkę nożną, miejsce do grilowania, gdzie zarówno młodzież jak i grono nauczycielskie mają możliwość integracji w środowisku europejskim.

Vitalis GmbH

Gut Wehlitz

04435 Schkeuditz

Niemcy

Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-025274 pod nazwą „Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii” w ramach Programu Erasmus+, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie

Produkcja: uczestnicy projektu dla Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie (ZSEn) © 2017