Erasmus +

Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii

60

Uczestników

4

Opiekunów

2

Wyjazdy

4

Tygodnie praktyk

O projekcie

Projekt: “Po nowe umiejętności językowe do Saksonii”. 60 uczniów klas III w latach 2017-2018 wyjechało na 4 tygodniowe praktyki do Niemiec. Wyjazdy odbyły się w dwóch 30 osobowych grupach z 2 osobami towarzyszącymi. Pierwszy termin zgodnie z ustalonym harmonogramem został zrealizowany w dniach od 23 IV do 20 V 2017r. Wyjazd drugiej odbył się od 9 IV do 4 V 2018r. Uczniowie biorący udział w projekcie mieli szansę zdobycia nowych doświadczeń zawodowych w dziedzinach: informatyki, elektryki i elektroniki. W czasie wolnym realizowany był cykl zajęć społeczno – kulturalnych przybliżających uczestnikom poznawanie niemieckiej kultury, tradycji, zwyczajów, odbyły się m.in. wycieczki do Berlina i Drezna. Uczniowie mieli możliwość poznać także organizację pracę w niemieckich firmach np. BMW czy też Volkswagen-a. Wartość projektu około 140 000 euro.

Praktykanci z technikum informatycznego zapoznali się z:

 • technologiami sieci( LAN, bezprzewodowy, radio)
 • systemami operacyjnymi pod MacOS
 • oprogramowaniem podstawowym iPv4 , iPv6 standardami i wprowadzeniem do oprogramowania Filius
 • realizacją projektów prostych i połączenia sieci
 • poznaniem różnych metod transferu
 • internetową z realizacją JavaScript i jQuery

Technicy elektrycy:

 • zapoznali się z dokumentacją obiektu mieszkalnego i planem instalacji elektrycznej
 • zbudowali projekty oświetlenia normalnego i halogenowego
 • dokonali pomiarów elektrycznych i elektronicznych
 • dokonali montażu instalacji elektrycznych.

Praktyka dla techników elektroników przewidywała:

 • wprowadzenie do projektu RepRap -
 • działanie drukarki 3D
 • zapoznanie się z obsługą narzędzi do budowania modelu drukarki 3D
 • etapy wydruku 3D (od projektu do wydruku)
 • podstawowe funkcje rysowania projektów(przemieszczanie, przekręcanie, skalowanie)
 • trójwymiarowe modelowanie za pomocą oprogramowania CAD
 • tworzenie pliku gotowego do wydruku.

Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-025274 pod nazwą „Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii” w ramach Programu Erasmus+, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie

Produkcja: uczestnicy projektu dla Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie (ZSEn) © 2017