Erasmus +

Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii

60

Uczestników

4

Opiekunów

2

Wyjazdy

4

Tygodnie praktyk

O projekcie

Projekt: “Po nowe umiejętności językowe do Saksonii”. 60 uczniów klas III w latach 2017-2018 wyjedzie na 4 tygodniowe praktyki do Niemiec. Zaplanowano wyjazd dwóch 30 osobowych grup z 2 osobami towarzyszącymi. Pierwszy termin zgodnie z ustalonym harmonogramem ma zostać zrealizowany w dniach od 23 IV 2017 do 20 V 2017r. Wyjazd drugiej grupy zaplanowano od 22 IV2018 do 19 IV 2018r. Uczniowie biorący udział w projekcie mają szansę zdobycia nowe doświadczenia zawodowe w dziedzinie: informatyki, elektryki i elektroniki. W czasie wolnym realizowany będzie cykl zajęć społeczno – kulturalnych przybliżających uczestnikom poznawanie niemieckiej kultury, tradycji, zwyczajów, zaplanowano m.in. wycieczki do Berlina i Drezna. Uczniowie będą mieli możliwość poznać także organizację pracę niemieckich firm np. BMW czy też Volkswagen-a. Wartość projektu około 140 000 euro.

Praktykanci z technikum informatycznego zapoznają się z:

 • technologiami sieci( LAN, bezprzewodowy, radio)
 • systemami operacyjnymi pod MacOS
 • oprogramowanie podstawowe iPv4 , iPv6 standardy i wprowadzenie do oprogramowania Filius
 • realizacja projektów prostych i połączenia sieci
 • poznanie różnych metod transferu
 • własna prezentacja internetowa z realizacji JavaScript i Query
 • prezentacja własnej strony internetowej.

Technicy elektrycy:

 • zapoznają się z dokumentacją obiektu mieszkalnego i planem instalacji elektrycznej
 • zbudują projekty oświetlenia normalnego i halogenowego
 • dokonają pomiarów elektrycznych i elektronicznych
 • dokonają montażu instalacji elektrycznych.

Praktyka dla elektroników przewiduje:

 • wprowadzenie do projektu RepRap -
 • działanie drukarki 3D
 • zapoznanie się z obsługą narzędzi do budowania modelu drukarki 3D
 • etapy wydruku 3D (od projektu do wydruku)
 • podstawowe funkcje rysowania projektów(przemieszczanie, przekręcanie, skalowanie)
 • trójwymiarowe modelowanie za pomocą oprogramowania CAD
 • tworzenie pliku gotowego do wydruku.

Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-025274 pod nazwą „Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii” w ramach Programu Erasmus+, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie

Produkcja: uczestnicy projektu dla Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie (ZSEn) © 2017