13 marca 2020

KOMUNIKAT – materiały dydaktyczne dla uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole do dnia 25 marca, nauczyciele od dnia 16 marca będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego wysyłać wiadomości do uczniów z informacjami o materiach dydaktycznych do samodzielnej pracy w domu. Jeśli  materiały te obejmowały będą prezentacje, skany, testy, itp. wysyłane zostaną mailowo lub udostępniane w postaci linków do tych materiałów. Nauczyciele na bieżąco będą monitorować dziennik elektroniczny i służyć pomocą odpowiadając na pytania uczniów.