Aktualności

O projekcie

Informacje podstawowe

 1. Nazwa programu : Erasmus+
 2. Akcja kluczowa: Mobilność Edukacyjna
 3. Akcja: Akcja 1- Mobilność osób uczących się i pracowników
 4. Sektor : Kształcenie i szkolenie zawodowe ,mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia
 5. Rola szkoły w projekcie( partner/koordynator) - koordynator
 6. Kraje partnerskie: Hiszpania
 7. Język w jakim wypełniony jest wniosek o dofinansowanie: język polski
 8. Tytuł projektu ( w języku w jakim wpisano we wniosku o dofinansowanie oraz w języku polskim: „Fotograf i marketing idą w parze”.
 9. Planowany okres realizacji projektu: 31.XII.2017 – 30.XII. 2019
 10. Wartość projektu z tego :
  - wysokość dofinansowania: 58,880 Euro
  - wysokość wkładu własnego :0
 11. Planowana liczba uczestników( uczniowie/nauczyciele): 32 uczniów, 2 opiekunów
 12. Zwięzły opis projektu.

Projekt "Fotograf i marketing idą w parze” jest efektem współpracy nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, nauczycieli EstudiosUniversitarios y Superiores de Andalucia, S.L.U z Sewilli i wsparcia ze strony euroMind Project. Głównym celem projektu jest doskonalenie systemu wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, dostosowujące ten system do wymogów rynku pracy. Ma on na celu także szukanie nowych form szkolenia praktycznego uczniów Zespołu Szkół Energetycznych, podnoszących jego atrakcyjność i kształtujących podstawowe zasady mobilności zawodowej. W projekcie zaplanowano udział 32 uczniów, którzy kształceni są w trybie 4-letnim w zawodzie fototechnik. W projekcie wezmą udział uczniowie klas III w wieku 17-18 lat. Elementem łączącym uczestników będzie wysoka motywacja do podwyższenia kwalifikacji ,chęć zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz możliwość zrealizowania częściowej wynikającej z podstaw programowych nauczania w zawodzie obowiązkowej 4- tygodniowej praktyki. Projekt jest zaplanowany do realizacji w dwóch grupach wyjazdowych w latach 2018-2019. Uczniowie biorący udział w projekcie mają szanse zdobycia nowych doświadczeń zawodowych w dziedzinie fotografii , reklamy , metod i strategii marketingowych. Zajęcia odbywać będą się w ośrodku szkoleniowym EUSA. Ponadto będą doskonalić umiejętności językowe , kształtować współpracę w grupie oraz utrwalać zasady dobrej organizacji pracy i jej planowania. W czasie wolnym realizowany będzie cykl zajęć społeczno - kulturalnych przybliżających uczestnikom poznawanie hiszpańskiej kultury, tradycji i zwyczajów. Uczniowie będą mieli możliwość poznać także organizację pracy reklamowego studia fotograficznego w Sewilli.. Promocja projektu w środowisku lokalnym będzie znakomitą okazją do zachęcenia uczniów do wyboru kierunku fototechnik, który stwarza bardzo szerokie możliwości zatrudnienia zarówno na lokalnym rynku pracy jak również poza nim. Wyniki projektu mogą stać się promocją Zespołu Szkół Energetycznych , podnosząc jego prestiż na edukacyjnej mapie terenu miasta Rzeszowa.

Opis projektu

Projekt "Fotograf i marketing idą w parze” jest efektem współpracy nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, niezależnej inicjatywy fotograficznej Pablo Cousinou Pfotoshelter z Sewilli i wsparcia ze strony euroMind Project. Projekt na celu szukanie nowych form szkolenia praktycznego uczniów. W projekcie zaplanowano udział 32 uczniów, którzy kształceni są w trybie 4-letnim w zawodzie fototechnik. W projekcie wezmą udział uczniowie klas III w wieku 17-18 lat. Elementem łączącym uczestników będzie wysoka motywacja do podwyższenia kwalifikacji ,chęć zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz możliwość zrealizowania częściowej wynikającej z podstaw programowych nauczania w zawodzie obowiązkowej 4- tygodniowej praktyki. Projekt jest zaplanowany do realizacji w dwóch grupach wyjazdowych w latach 2018-2019. Uczniowie biorący udział w projekcie mają szanse zdobycia nowych doświadczeń zawodowych w dziedzinie fotografii , reklamy , metod i strategii marketingowych.. Ponadto będą doskonalić umiejętności językowe , kształtować współpracę w grupie oraz utrwalać zasady dobrej organizacji pracy i jej planowania. W czasie wolnym realizowany będzie cykl zajęć społeczno - kulturalnych przybliżających uczestnikom poznawanie hiszpańskiej kultury, tradycji i zwyczajów. Uczniowie będą mieli możliwość poznać także organizację pracy studia fotograficznego w Sewilli.

Praktykanci z zawodu Fototechnik zapoznają się z:

 • Nowym internetowym środowiskiem fotograficznym w reklamie
 • Metodami marketingowymi
 • Znaczeniem briefingu w reklamie
 • Podstawami tworzenia bloga i jego wdrażaniem
 • Obrabianiem plików RAW
 • Realizację internetowych koncepcji marketingowych na blogu
 • Przygotowaniem i opublikowaniem kampanii opartej na blogu

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są uczniowie klasy III w zawodzie Fototechnik.

Organizatorzy

Instytucja wysyłająca – Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie.

Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie jest średnią szkoła zawodową kształcącą w zawodach technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, technik fotografii i multimediów. Od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami szkolenia zawodowego i zakładami pracy. Szkoła posiada w swojej strukturze szkołę Branżową I stopnia klasy w zawodzie: elektryk, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.
Zespół Szkół Energetycznych
Ul. Dąbrowskiego 66A
35-036 Rzeszów
woj. podkarpackie
Polska

Instytucja przyjmująca
euroMind to prężnie rozwijająca się instytucja szkoleniowo- edukacyjno- doradcza posiadająca siedzibę w miejscowości Ubeda i Swewilla w południowej Hiszpani. euroMind zapewnia praktyki w ponad 500-set przedsiębiorstwach z różnych dziedzin gospodarki począwszy od sektora produkcyjnego skończywszy na sektorze usługowym, jak również praktyczne szkolenia prowadzone we współpracy z lokalnymi hiszpańskimi szkołami zawodowymi. Dzięki tej różnorodności współpracy euroMind jest w stanie umożliwić zorganizowanie praktyk czy szkoleń w nawet najbardziej wymagających dziedzinach technicznych takich jak elektronika, energetyka odnawialna, mechanika ( CNC), mechanika lotnicza czy szeroko rozumiana logistyka. euroMind współpracuje ściśle z placówkami edukacyjnymi na terenie całej Hiszpanii ,które pełniąc rolę organów właściwych, posiadających formalne kompetencje do ewaluacji opanowanych przez uczniów efektów uczenia się umożliwiają oficjalną certyfikację dzięki czemu możliwy jest transfer umiejętności, kompetencji i wiedzy nabytych za granicą do kraju ojczystego. W ten sposób euroMind ułatwia młodym ludziom podnoszenie kompetencji zawodowych poza granicami kraju przyczyniając się jednocześnie do zwiększania ich mobilności zawodowej i geograficznej.
W sektorze związanym z reklamą, marketingiem i fotografią ,firma euroMind na przestrzeni ostatnich lat przyjęła około 380 stażystów z całej Europy. Ponadto warto dodać ,że euroMind organizuje także kurs języka hiszpańskiego i angielskiego ,zajęcia o kulturze, stylu życia i obyczajach w krajach Unii Europejskiej, jak również warsztaty na temat umiejętnego poszukiwania pracy.

Wspominamy ...

Kilka zdjęć ...

marketing

Uczymy się hiszpańskiego

marketing

Plener fotograficzny na rzeszowskim lotnisku

marketing

Podczas zajęć z Marketingu

marketing

Podczas zajęć z Marketingu

marketing

Uczymy się hiszpańskiego


Powrót na początek